Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 20.06.2019г. в 10:11ч.]