Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 24.06.2019г. в 14:08ч.]