Архитектура.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]
Разрешение за строеж.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]
Пожарна и аварийна безопасност.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]
ОВК.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]
Медицински газ.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]
Медицинска технология.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]
Конструктивна експертиза.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]
Енергийна ефективност.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]
Вътрешни ел.инсталации.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]
ВиК.pdf [публикувано на 08.07.2019г. в 18:33ч.]