Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 10.07.2019г. в 10:14ч.]