Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 16.07.2019г. в 15:24ч.]