Съобщение за отваряне на ценови предложения.docx [публикувано на 16.07.2019г. в 12:11ч.]