Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 23.07.2019г. в 18:30ч.]