Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 24.07.2019г. в 15:29ч.]