Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 02.08.2019г. в 15:04ч.]