Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 09.08.2019г. в 16:12ч.]