Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 21.08.2019г. в 13:49ч.]