Решение за прекратяване на процедурата.pdf [публикувано на 28.08.2019г. в 14:54ч.]