Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 05.09.2019г. в 16:11ч.]