Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 09.09.2019г. в 15:59ч.]