Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 11.09.2019г. в 16:24ч.]