Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 11.09.2019г. в 15:49ч.]