Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 19.09.2019г. в 15:07ч.]