Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 26.09.2019г. в 14:56ч.]