Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 03.10.2019г. в 14:31ч.]