Решение откриване на процедура.pdf [публикувано на 14.10.2019г. в 13:58ч.]