Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 15.10.2019г. в 16:19ч.]