Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 22.10.2019г. в 17:56ч.]