Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 22.10.2019г. в 18:00ч.]