Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 31.10.2019г. в 13:52ч.]