Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 18.11.2019г. в 11:53ч.]