Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 21.11.2019г. в 13:28ч.]