Обявление за откриване на процедура.pdf [публикувано на 25.11.2019г. в 11:06ч.]