Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 05.12.2019г. в 8:58ч.]