Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 09.12.2019г. в 14:16ч.]