Информация за публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана на профила на купувача обява.pdf [публикувано на 10.12.2019г. в 9:37ч.]