Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 09.12.2019г. в 16:34ч.]