Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 11.12.2019г. в 12:06ч.]