Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 13.12.2019г. в 14:00ч.]