Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 16.12.2019г. в 11:48ч.]