Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.pdf [публикувано на 27.12.2019г. в 10:22ч.]