Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 07.01.2020г. в 15:15ч.]