Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 13.01.2020г. в 9:07ч.]