Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 14.01.2020г. в 16:20ч.]