Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 15.01.2020г. в 9:37ч.]