Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 21.01.2020г. в 16:09ч.]