Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 21.01.2020г. в 17:06ч.]