Указания за предоставяне на EEDOP.docx [публикувано на 27.01.2020г. в 17:00ч.]
Методическо указание на АОП за попърлване и подаване на eEEDOP.pdf [публикувано на 27.01.2020г. в 17:00ч.]
espd-request.xml [публикувано на 27.01.2020г. в 17:00ч.]
espd-request.pdf [публикувано на 27.01.2020г. в 17:00ч.]