Решение за определяне на изпълнител.pdf [публикувано на 30.01.2020г. в 17:52ч.]