Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 06.02.2020г. в 15:46ч.]