Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 10.02.2020г. в 13:31ч.]