Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 28.02.2020г. в 16:53ч.]