Съобщение за отваряне на ценови предложения.pdf [публикувано на 04.03.2020г. в 14:23ч.]