Решение за откриване на процедура.pdf [публикувано на 06.03.2020г. в 17:36ч.]