Обявление за откриване на поръчка.pdf [публикувано на 06.03.2020г. в 17:37ч.]