Договори по чл. 14, ал. 1 от ЗОП

Обявление за възложена поръчка.pdf [публикувано на 26.03.2020г. в 10:59ч.]
Рамков договор.pdf [публикувано на 26.03.2020г. в 11:00ч.]
Обявление за изменение.pdf [публикувано на 31.03.2020г. в 10:49ч.]
Анекс № 1 от 24.01.2020 г..pdf [публикувано на 31.03.2020г. в 10:50ч.]
Обявление възложена поръчка Света Марина Трейдинг ЕООД.pdf [публикувано на 11.09.2020г. в 9:36ч.]
Договор № 8999 Света Марина Трейдинг ЕООД.pdf [публикувано на 11.09.2020г. в 9:36ч.]